Co je divadlo ve výchově • je kombinací divadla s výchovou a vzděláním
 • staví na přímé zkušenosti dané diváckým zážitkem
 • čerpá z technického a imaginativního potenciálu divadla
 • v námětech inscenací se odrážejí aktuální témata současnosti, která zároveň prolínají osnovami školních předmětů


 • Nejdůležitějším znakem Divadla ve výchově je strukturovaná aktivní spolupráce dětí v programu. Aktivní participace je ovlivněna cíly a formou celého programu.  Dva základní směry • podíl žáků na inscenaci
 • podíl autorů inscenace na výuce a výchově žáků


 • Nedílnou součástí inscenace je tvůrčí dílna, která ji posouvá do dramaticko - výchovné roviny. Východiskem pro ní je divácký zážitek a téma nastolené představením. Aktivní formou se zapojením všech dětí je téma reflektováno, rozvíjeno a řešeno.

  Představení je plnohodnotným dramatickým tvarem, je kladen důraz na divadelní sdělnost a naléhavost zvoleného tématu.

  Prostřednictvím umění se otvírá dialog. Jeho účastníci aktivně nacházejí svá místa skrze příběh a jeho postavy.  Divadlo ve výchově v zahraničí  Divadlo ve výchově (theatre in education – TIE) vzniklo v Anglii v polovině 60. let 20. století jako přímá odpověď na nové potřeby vzdělávání, rozšířilo se do mnoha zemí, především Ameriky, Skandinávie, Holandska, Maďarska, Rakouska, Polska i k nám.